Birikimlerini döviz ile değerlendiren yatırımcıları ilgilendiren temel konu döviz fiyatlarını etkileyen faktörler ve işlem stratejileridir. Bu açıdan döviz paritelerindeki yaşanan ve yaşanabilecek fiyat hareketlerinin tahmin edilebilmesi, işlem stratejilerinin oluşturulabilmesi açısından büyük önem taşıyor. Ne yazık ki birçok yatırımcı döviz pariteleri arasındaki yapısal faktörleri ve mekanizmaları kavramadan kur tahmini yapıp, döviz fiyatları üzerindeki riskleri yönetemiyor ve dolayısı ile kayıplar yaşayabiliyor.

Bunun önüne geçmek için, döviz fiyatlarını etkileyen faktörlerin yatırımcılar tarafından çok iyi bir şekilde kavranması ve işlem stratejilerinin belirlenmesi gerekiyor. Yalnız bu noktada, oluşabilecek döviz fiyatlarını tahmin etmek özellikle de Türkiye gibi dalgalı kur sistemini benimsemiş ekonomilerde, döviz fiyatı sadece ekonomik faktörler tarafından belirlenmiyor. Döviz fiyatına etki eden faktörlere baktığımız zaman;

Politik faktörler

Devletler tarafından oluşturulan ekonomi politikası, politik sistemdeki belirsizliğin düzeyi, merkez bankaları tarafından belirlenen ekonomi yol haritası ve müdahaleleri gibi faktörlerden oluşuyor.

Ekonomik faktörler

Döviz fiyatlarını etkileyen faktörlerin başında gelen ekonomik faktörler ise; başta ödemeler dengesi olmak üzere ekonomik büyüme, para arzı ve enflasyon oranı ve diğer ekonomik faktörlerdir. Bu faktörleri biraz açacak olursak;

  • Ödemeler dengesi

Ödemeler dengesindeki değişimler döviz fiyatlarının tahmininde önemli bir faktör olarak karşımıza çıkar. Eğer bir ülkede ödemeler dengesi olumlu yönde değişiyorsa yani cari denge fazla veriyorsa bunun etkisi uluslararası rezervlerin artışı ve dış borçların azalması biçiminde gerçekleşir. Bu durum da ülke parasının değeri üzerinde pozitif bir etki gerçekleştirir. Tam tersi durumdaysa yani, ödemeler dengesi kötü ve cari açık söz konusu ise bu durum, uluslararası rezervlerin azalışı ve dış borçların artışı biçiminde sonuçlanarak, ülke parası değer yitirmesine neden olur.

  • Ekonomik büyüme

Ekonomik büyüme, döviz fiyatları üzerindeki etkisini tespit etmek için ilk başta büyümenin kaynağının tespit edilmesi gereklidir. Ekonomik büyümenin kaynağı iç tüketim ve bütçe açığı ise, mantıksal olarak ithalatta bir artış yaşanacağı ve buna bağlı olarak da dövize olan talep artacağı için ülke parasının değeri düşer. Tam tersi durumda ise yani, ekonomik büyümenin kaynağı yabancı yatırımlar ve ihracat ise ülke para değeri artar.

  • Para arzı ve enflasyon oranı

Bir ülkede para arzının, gereksinimin üzerinde artması durumunda enflasyonist bir baskıya yol açtığı için paranın değerinin düşeceğini gösterir. Eğer enflasyon yaşayan bir ülke, parasının değerini paralar karşısında düşürmemekte direnirse ihracatı azalabilecek ve ithalatı da artabilecektir. Sonuçta dış açığın artması ülke parasının devalüasyon yani değerinin düşürülmesine kadar giden bir süreç yaşanabilir.

Diğer ekonomik faktörler

İşsizlik oranı, vergi oranlarındaki değişiklikler gibi birçok ekonomik gösterge ülke ekonomisinin performansına göstermek açısından büyük önem taşır. Bu tarz faktörler ekonomik performansın arttığına işaret ederek, ülke parasının değerlendiğini gösterir.

Dövizde işlem stratejileri

Döviz fiyatları üzerindeki kayıplar yaşamak istemeyen yatırımcılar kendilerine uygun işlem stratejilerini belirlemeleri gerekiyor. Bu konuda yatırımcısının her zaman yanında olan GCM Forex’in alanında uzaman danışmanlarından bilgi alabilir ve GCM Forex’in internet sitesi www.gcmforex.com‘u ziyaret edebilirsiniz.

GCM Forex’den ücretsiz deneme hesabı açmak için buraya tıklayın.